Hårby Pensionistforening

Aktiviteter 2022

Aktiviteter 2022

 

Fremover mødes vi til banko i den nye Sognegaard på Møllevej. PARKERING ved Lægehuset eller mellem træerne på Alléen til Præstegaarden.

 

Tirsdag d 4. Januar BANKO er desværre  Aflyst

 

Tirsdag d 1.februar BANKO i Sognegaarden kl 14.00

 

Tirsdag d 8. februar GENERALFORSAMLING

i Sognegaarden kl 12 med medbragt mad og

efterfølgende GENERALFORSAMLING kl 13.30

på valg er formand Kirsten, Gertraude og Hans, der modtager genvalg, samt Verner der ikke modtager genvalg.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 25. januar.

 

Tirsdag d 1. marts BANKO i Sognegaarden kl 14.00

 

Tirsdag d 15. marts i Sognegaarden kl 14.00

FOREDRAG OG FILM OM GAMLE HAARBY ved Hans Ove Olsen fra Lokalhistorisk forening - Pris 50 kr.

Tilmelding og kontant betaling til Henny mobil 30 13 56 87.

Mobilpay 72 92 02 eller kt 0828-8055624063 senest 1. marts

 

Tirsdag d. 5.april BANKO i Sognegaarden kl. 14.00

 

Fredag d 8. april kl 12.00 – 16.30

80 ÅRS JUBILÆUMSFEST i Strandby Forsamlingshus.

Haarby Musikanterne kommer og underholder os med festlige indslag.

Betaling KUN af egne drikkevarer. Foreningen betaler resten.

Tilmelding til Henny 30 13 56 87.

Tilmelding senest 25. marts.

Afbud skal ske senest 2 dage før, ellers hæfter du for beløbet.

 

Tirsdag d 3. maj BANKO i Sognegaarden kl 14.00

 

Tirsdag d 17. maj.

HELDAGSTUR TIL HOLMEGÅRDS GLASVÆRK OG KØGE MUSEUM.

Nærmere herom på kvartalssedlen april- juni.

 

Tirsdag d 7. juni BANKO i Sognegaarden 14.00